Hur länge måste jag vänta på att klagomålet ska övervägas?

Vår prioritet är tillfredsställelsen för så många kunder som möjligt, varför vi försöker se till att situationer när någon måste annonsera våra droger är så sällsynta som möjligt. Ibland beror det dock inte på oss alls.

Vi är redo att ta ansvar för trögheten hos kurirer, skadade förpackningar och misstag under förpackningen, därför överväger vi klagomål på mindre än 14 dagar.

Lämna en kommentar