Hur länge måste jag vänta på de beställda produkterna?

Vi döljer inte att fraktens hastighet är vår prioritet. Vi är väl medvetna om att ingen gillar att vänta länge, särskilt på droger som är utformade för att förbättra klientens sexliv. Vi fullföljer beställningar på 1-3 dagar, men du måste ta hänsyn till att denna övre gräns bara är en sådan säkerhet, eftersom frakt oftast sker så snabbt som möjligt.

Maximal leveranstid för läkemedel är 21 dagar. Denna tid är också kraftigt överdriven och ges endast i händelse av en mängd order eller oförutsedda slumpmässiga händelser.

Lämna en kommentar