Kan jag beställa produkter via telefon eller e-post?

Tyvärr är detta inte möjligt. På webbplatsen för vårt apotek, wlasnaapteka.com, finns ett online-beställningssystem, tack vare vilket alla våra kunders inköp beställs, separeras och bearbetas noggrant.

Vi har utvecklat detta inköpssystem för att underlätta för kunderna och för att underlätta för första gången användare av denna typ av verktyg att använda det. Hittills fungerar den här lösningen mycket bra, så vi planerar för närvarande inte att införa beställningar via telefon och e-post.

Lämna en kommentar